Karise Permatopia

Moderne, selvforsynende og bæredygtigt økosamfund nær København

Vil du bo i Karise Permatopia?

40% af boligerne er øremærket til børnefamilier, 30% til midaldrende, 20 % til unge uden børn og 10% til ældre. I alt kommer der til at bo ca. 130 voksne og 60 børn i Karise Permatopia – nogenlunde ligeligt fordelt på køn. Boligtildelingen er startet – og der er desværre ikke flere lejeboliger tilbage. Skriv dig op til en bolig i Karise Permatopia.

Skriv dig op nu
permakulturelt resursekredsløb

Visionært økosamfund nær København

Moderne, bæredygtigt, selvforsynende og børnevenligt bolig- og landbrugsfællesskab under etablering i naturskønne omgivelser i gåafstand fra Karise st. – fra 2018 kun 51 minutters togtur fra København H.

tegning af to af Karise Permatopias boligklynger

Bæredygtigt bolig- og landbrugsfællesskab

90 rækkehuse, fællesgård, landbrug og forsyningsanlæg – designet efter permakultur-principperne og vugge-til-vugge, med vedvarende energi og fuldstændigt resursekredsløb.

Karise Permatopia bolig interiør

Moderne øko-boliger til leje, som andel og ejer

Billige, moderne, åndbare og økologiske lavenergi-rækkehuse – 44 almene lejeboliger, 23 andelsboliger og 23 ejerboliger – klar til indflytning jan. 2017 – mar. 2017.

Karise Permatopia selvforsyning

Selvforsynende med økologisk mad og fossilfri forsyning

Beboerinvolverende selvforsyning af økologiske fødevarer og bæredygtig el, varme, affalds- og spildevandshåndtering giver store besparelser og skaber et meningsfuldt og berigende fællesskab.

prospekter

Prospekt

Generel præsentation af projektet – relevant for alle ejerformer.

Download prospekt
Til skærm | Til print
Opdateret 6/4 2016.

Projektsalgsmateriale

Plantegninger og økonomiske oplysninger pr. bolig.

Download projektsalgsmateriale for ledige boliger

Opdateret 17/6 2016.

Andelsbolig eller ejerbolig? Hvad er billigst at bo i?

Alt inklusive og efter skat forventes andelsboligerne i Karise Permatopia at blive 550-655 kr. billigere pr. måned at bo i sammenlignet med tilsvarende ejerbolig. Forskellen øges jo større og dyrere boligen er.

Overordnet set kan den økonomiske forskel ved at bo i andelsbolig og ejerbolig i Karise Permatopia reduceres til at:

  • andelsboligforeningen ikke har rentefradrag
  • boligejeren (dvs. ejeren af en ejerbolig) skal betale ejendomsværdiskat.

Ejer- og forbrugsudgifterne før skat forventes at være ens for sammenlignelige andels- og ejerboliger.

Mht. finansiering forudsættes at:

  • andelsboligforening har fastforrentet realkreditlån på 43% af ejendomsprisen med afdrag, løbetid på 30 år og rente (ÅOP) på 3,8%
  • andelsbolighaverne har variabelt forrentet banklån på 57% af ejendomsprisen fratrukket deres indskud på 70.000 kr. med løbetid på 25 år og rente (ÅOP) på 3,8%
  • boligejere har fastforrentet realkreditlån på 80% af ejendomsprisen med afdrag, løbetid på 30 år og rente (ÅOP) på 3,3%; variabelt forrentet banklån dækkende 80-95% af ejendomsprisen med løbetid på 25 år og rente (ÅOP) på 3,9%; samt udbetaling på 5% af ejendomsprisen.
  • rentefradraget er 33%.

Såfremt andelsboligforeningen realkreditlån øges til 60% af ejendomsprisen reduceres besparelsen ved at bo i andelsbolig sammenlignet med ejerbolig til 376-397 kr. pr. måned – men det variabelt forrentede andelsboliglåns renterisiko reduceres også. I begge tilfælde har boligejeren dog lavere renterisiko end andelsbolighaveren. Rentesikres andelsboliglånet i fx 5 år for 0,5 procentpoint i tillæg ændres forskellen til 418-454 kr. pr. måned ved 43%, mens forskellen ved 60% bliver 287 kr. pr. måned for den billigste G+1 og 260 kr. for den dyreste G+4.

Radioudsendelse om Karise Permatopia

Den2radio tager nu til Karise i Faxe Kommune hvor forberedelserne til det nye økosamfund Permatopia er i fuld gang. Vi skal høre om idegrundlag, grønsagsdyrkning efter permakulturprincipper, energiforsyning, rensning af spildevand vha. piletræer og sociokrati.

læs mere

Bofællesskaber er populære som aldrig før

Bofællesskaber er blevet så populære at Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet for nyligt har udgivet publikationer om området: Fremtidens bofællesskaber. Der er mange grunde til at bofællesskaber vinder mere og mere indpas også i landdistrikter. Tendenser i samfundsudviklingen tyder på at boformen kun vil blive mere populær. I 1950 var 60% af hustandende i Danmark traditionelle børnefamilier defineret som to voksne og mindst et fælles barn, ifølge Danmarks Statistik, mod 20% i dag. I København er op imod 50% af hustandende i dag singlehustande hvilket forventes at stige til 70% i løbet af de næste 20 år. En undersøgelse har vist at 27% af singleforældre overvejer at flytte i bofællesskab.

læs mere

Kommende begivenheder

lør 17

Udviklingsdag

17. september kl. 08:00 - 17:00
søn 27

Udviklingsdag

27. november kl. 09:00 - 17:00

Vi er glade for at være med til at opføre en helt ny type almene boliger. Karise Permatopia understøtter vores værdier om en miljøbevidst livsform og harmonisk hverdag. Perfekt for børnefamilier – og så er det ikke nødvendigt med to fuldtidslønninger for at kunne betale huslejen.

Sophus Vørsing

Formand, Sydkystens Boligselskab

Tankegangen bag Karise Permatopia er interessant, og mange af tiltagene i byggeriet rummer nye metoder til blandt andet energioptimering. Så det bliver spændende at følge, og projektet ligger i klar forlængelse af kommunens strategier om at tænke i bæredygtighed og reducering af CO2-udledning.

Knud Erik Hansen

Borgmester, Faxe Kommune

I Karise Permatopia bliver boformen en livsstil. En livsstil med kant og med holdning. Her er bæredygtighed ikke en slidt floskel, men en betingelse i hverdagen, der går hånd i hånd med selvforsyning og fællesskab. Jeg er oprigtigt stolt over, at Sydkystens Boligselskab har modet til at være bygherre for så fremsynet et boligprojekt. I KAB-fællesskabet prioriterer vi at udvikle nye og fremtidssikrede boligtyper, men med Permatopia sætter vi grundlæggende helt nye standarder for, hvad almene boliger kan være.

Jens Elmelund

Administrerende direktør, KAB