Karise Permatopia

Moderne, selvforsynende og bæredygtigt økosamfund nær København
permakulturelt resursekredsløb

Visionært økosamfund nær København

Moderne, bæredygtigt, selvforsynende og børnevenligt bolig- og landbrugsfællesskab under etablering i naturskønne omgivelser i gåafstand fra Karise st. – fra 2018 kun 51 minutters togtur fra København H.

tegning af to af Karise Permatopias boligklynger

Bæredygtigt bolig- og landbrugsfællesskab

90 rækkehuse, fællesgård, landbrug og forsyningsanlæg – designet efter permakultur-principperne og vugge-til-vugge, med vedvarende energi og fuldstændigt resursekredsløb.

Karise Permatopia bolig interiør

Moderne øko-boliger til leje, som andel og ejer

Billige, moderne, åndbare og økologiske lavenergi-rækkehuse – 44 almene lejeboliger, 23 andelsboliger og 23 ejerboliger – klar til indflytning september – december 2017.

Karise Permatopia selvforsyning

Selvforsynende med økologisk mad og fossilfri forsyning

Beboerinvolverende selvforsyning af økologiske fødevarer og bæredygtig el, varme, affalds- og spildevandshåndtering giver store besparelser og skaber et meningsfuldt og berigende fællesskab.

Vil du bo i Karise Permatopia?

40% af boligerne er øremærket til børnefamilier, 30% til midaldrende, 20 % til unge uden børn og 10% til ældre. I alt kommer der til at bo ca. 140 voksne og 60 børn i Karise Permatopia – nogenlunde ligeligt fordelt på køn.

Skriv dig op nu

“Et projekt, der kommer til at berige os alle”

Da vi tog det første spadestik for to uger siden, var Borgmesteren i Faxe Kommune, Knud Erik Hansen, selvfølgelig også med. Og han er helt overbevist om, at vi med Karise Permatopia kommer til at trække internationale spor. Dette og meget andet kan man læse mere om i...

læs mere

Radioudsendelse om Karise Permatopia

Hør Den2Radios lange udsendelse om Karise Permatopia fra d. 11/6 2016 – om idegrundlag, grønsagsdyrkning efter permakulturprincipper, forsyning vha. vedvarende energi og resursekredsløb, samt om den sociale organiseringen og sociokrati.

læs mere
prospekter

Opdateret prospekt og projektsalgsmateriale

Prospektet er en generel præsentation af projektet – relevant for alle, uanset om man vil bo i almen lejebolig, andelsbolig eller ejerbolig.

Det tilhørende projektsalgsmateriale for hhv. andels- og ejerboligernes rummer plantegning og relevante oplysninger for hver enkelt bolig.

Prospektet og projektsalgsmaterialet er opdateret d. 6/7 2016.

Prospekt | Projektsalgsmateriale for andelsboliger | Projektsalgsmateriale for ejerboliger

Andelsbolig eller ejerbolig? Hvad er billigst at bo i?

Alt inklusive og efter skat forventes andelsboligerne i Karise Permatopia at blive godt 300 kr. billigere pr. måned at bo i sammenlignet med tilsvarende ejerbolig.

Overordnet set kan den økonomiske forskel ved at bo i andelsbolig og ejerbolig i Karise Permatopia reduceres til at:

  • andelsboligforeningen ikke har rentefradrag
  • boligejeren (dvs. ejeren af en ejerbolig) skal betale ejendomsværdiskat.

Ejer- og forbrugsudgifterne før skat forventes at være ens for sammenlignelige andels- og ejerboliger.

Se revisorerklæringen.

Mht. finansiering forudsættes at:

  • andelsboligforening har fastforrentet realkreditlån på 43% af ejendomsprisen med afdrag, løbetid på 30 år og rente (ÅOP) på 3,8%
  • andelsbolighaverne har variabelt forrentet banklån på 57% af ejendomsprisen fratrukket deres indskud på 70.000 kr. med løbetid på 25 år og rente (ÅOP) på 3,8%
  • boligejere har fastforrentet realkreditlån på 80% af ejendomsprisen med afdrag, løbetid på 30 år og rente (ÅOP) på 3,3%; variabelt forrentet banklån dækkende 80-95% af ejendomsprisen med løbetid på 25 år og rente (ÅOP) på 3,9%; samt udbetaling på 5% af ejendomsprisen.
  • rentefradraget er 33%.

Såfremt andelsboligforeningen realkreditlån øges til 60% af ejendomsprisen reduceres besparelsen ved at bo i andelsbolig sammenlignet med ejerbolig til ca. 150 kr. pr. måned – men det variabelt forrentede andelsboliglåns renterisiko reduceres også. I begge tilfælde har boligejeren dog lavere renterisiko end andelsbolighaveren. Rentesikres andelsboliglånet i fx 5 år for 0,5 procentpoint i tillæg ændres forskellen til ca. 150 kr. pr. måned ved 43%, mens forskellen ved 60% bliver ca. 75 kr. pr. måned.

Vi er glade for at være med til at opføre en helt ny type almene boliger. Karise Permatopia understøtter vores værdier om en miljøbevidst livsform og harmonisk hverdag. Perfekt for børnefamilier – og så er det ikke nødvendigt med to fuldtidslønninger for at kunne betale huslejen.

Sophus Vørsing

Formand, Sydkystens Boligselskab

Tankegangen bag Karise Permatopia er interessant, og mange af tiltagene i byggeriet rummer nye metoder til blandt andet energioptimering. Så det bliver spændende at følge, og projektet ligger i klar forlængelse af kommunens strategier om at tænke i bæredygtighed og reducering af CO2-udledning.

Knud Erik Hansen

Borgmester, Faxe Kommune

I Karise Permatopia bliver boformen en livsstil. En livsstil med kant og med holdning. Her er bæredygtighed ikke en slidt floskel, men en betingelse i hverdagen, der går hånd i hånd med selvforsyning og fællesskab. Jeg er oprigtigt stolt over, at Sydkystens Boligselskab har modet til at være bygherre for så fremsynet et boligprojekt. I KAB-fællesskabet prioriterer vi at udvikle nye og fremtidssikrede boligtyper, men med Permatopia sætter vi grundlæggende helt nye standarder for, hvad almene boliger kan være.

Jens Elmelund

Administrerende direktør, KAB