Bofællesskaber er blevet så populære at Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet for nyligt har udgivet publikationer om området: Fremtidens bofællesskaber. Der er mange grunde til at bofællesskaber vinder mere og mere indpas også i landdistrikter. Tendenser i samfundsudviklingen tyder på at boformen kun vil blive mere populær. I 1950 var 60% af hustandende i Danmark traditionelle børnefamilier defineret som to voksne og mindst et fælles barn, ifølge Danmarks Statistik, mod 20% i dag. I København er op imod 50% af hustandende i dag singlehustande hvilket forventes at stige til 70% i løbet af de næste 20 år. En undersøgelse har vist at 27% af singleforældre overvejer at flytte i bofællesskab.

Bofællesskaber i dag er ikke længere et oprør mod samfundets strukturer men en praktisk foranstaltning:

”Bofællesskaber i dag er som nævnt snarere en form for praktisk ’redningskrans’ til det moderne menneske og et forsøg på at genskabe de meningsfulde, sociale relationer, som ikke længere automatisk dækkes ind af den kernefamilie, man ikke længere er en del af, eller som er gået tabt i det moderne samfund, hvor vi ikke længere kender eller har brug for vores naboer. Snarere end at være medskaber af nye familieformer er bofællesskabet i dag et sted, der kan rumme de nye familieformer og tilbyde et alternativ til den kernefamilie, som næsten 50 pct. af de danske familier i dag ikke længere lever i.”

Permatopia er specifikt nævnt i publikationen som et af de nye spændende initiativer.