Så kom vores store vandtårn endeligt på plads. Vandtårnet er i virkeligheden en såkaldt akkumuleringstank, der skal bruges til at lagre varmt vand fra vores jordvarmeanlæg. Tanken indeholder 100.000l vand der opvarmes når det blæser således at varmen kan bruges i husene når det ikke blæser.

Det var en ret kompliceret proces at få akkumuleringstanken på plads; især de sidste centimeter voldte problemer, da det viste sig, at kranen ikke kunne række helt langt nok. Men på plads kom den, tanken, og den er nu klar til at indgå i ressourcekredsløbet i Karise Permatopia og hjælpe med at forsyne mere end 200 beboere i det daglige.