‘Permatopias Venner’ er Karise Permatopias venneforening. Foreningen har fokus på aktiviteter og arrangementer der – igennem gensidig sparring og erfaringsudveksling  – har til formål at udfolde og omsætte viden fra Permatopia om det gode liv i en bæredygtig hverdag.

 

Det koster 25 kr. pr. år at være medlem. Du kan blive medlem ved at udfylde formularen her

 

 

Se referat den den stiftende generalforsamling i Permatopias Venner

Se presseomtale fra Haslev-Faxe Postens Torkild Svane Kraft her

Se presseomtale fra Sjællandskes Cecilie Hänsch her

 

Foreningens formål er at:

a) udbrede kendskabet til Permatopias permakulturelle og bæredygtige værdigrundlag og til den brede bevægelse for grøn omstilling, som vil fremme en bæredygtig levevis, gennem foredrag, kursusvirksomhed og andre oplysende aktiviteter lokalt, nationalt og internationalt

b) vise i praksis, hvordan bæredygtig levevis med omsorg for natur og mennesker kan leves, organiseres og udvikles i større fællesskaber

c) være læringssted for personer og foreninger, som vil støtte Permatopias grundlag og helt konkret bidrage til Karise Permatopia med arbejdskraft eller andre ressourcer

d) initiere og deltage i aktiviteter, projekter og fremme af Permatopias værdigrundlag og samfundsmæssige gennemslagskraft samt skabelsen af nye Permatopia’er Foreningen vil bidrage til udvikling af sociale og praktiske fællesskaber, der fremmer FNs 17 Verdensmål, Gaia Education’s bæredygtighedsforståelse og Permatopia’er overalt i verden. Foreningen vil gerne gennem partnerskab med organisationer med lignende formål arbejde for sit formål i en global kontekst.

 

Foreningens aktiviteter omfatter fx:

a) planlægning og gennemførelse af lokale og nationale aktiviteter, som understøtter foreningens formål, herunder deltagelse i nationale og internationale netværk

b) arbejdsdage og arrangementer i Permatopia i Karise for venner, der ikke er bosiddende i Permatopia, minimum 1-2 aktivitetsdage årligt.

c) at planlægge og udbyde uddannelse, kurser og træning, som støtter foreningens hovedformål, til relevante målgrupper herunder også støtte til forskning og formidling

d) at bidrage til etablering og drift af fysiske faciliteter og materialer, som kan benyttes til aktiviteter, der støtter foreningens hovedformål

Læs vedtægterne for Karise Permatopias Venner her