Salgsmateriale

Når du skal købe andels- eller ejerbolig i Karise Permatopia ...

Udlejningspriser for de almene boliger

For de almene boliger gælder følgende førstegangsudlejningspriser: G 5.800kr/md, G+1 6.113kr/md, G+2 6.900kr/md og G+3 7.969kr/md. G+4 findes ikke som almen bolig.

Andelsbolig eller ejerbolig? Hvad er billigst at bo i?

Alt inklusive og efter skat forventes andelsboligerne i Karise Permatopia at blive godt 300 kr. billigere pr. måned at bo i sammenlignet med tilsvarende ejerbolig.

Overordnet set kan den økonomiske forskel ved at bo i andelsbolig og ejerbolig i Karise Permatopia reduceres til at:

  • andelsboligforeningen ikke har rentefradrag
  • boligejeren (dvs. ejeren af en ejerbolig) skal betale ejendomsværdiskat.

Ejer- og forbrugsudgifterne før skat forventes at være ens for sammenlignelige andels- og ejerboliger.

Se revisorerklæringen.

Mht. finansiering forudsættes at:

  • andelsboligforening har fastforrentet realkreditlån på 43% af ejendomsprisen med afdrag, løbetid på 30 år og rente (ÅOP) på 3,8%
  • andelsbolighaverne har variabelt forrentet banklån på 57% af ejendomsprisen fratrukket deres indskud på 70.000 kr. med løbetid på 25 år og rente (ÅOP) på 3,8%
  • boligejere har fastforrentet realkreditlån på 80% af ejendomsprisen med afdrag, løbetid på 30 år og rente (ÅOP) på 3,3%; variabelt forrentet banklån dækkende 80-95% af ejendomsprisen med løbetid på 25 år og rente (ÅOP) på 3,9%; samt udbetaling på 5% af ejendomsprisen.
  • rentefradraget er 33%.

Såfremt andelsboligforeningen realkreditlån øges til 60% af ejendomsprisen reduceres besparelsen ved at bo i andelsbolig sammenlignet med ejerbolig til ca. 150 kr. pr. måned – men det variabelt forrentede andelsboliglåns renterisiko reduceres også. I begge tilfælde har boligejeren dog lavere renterisiko end andelsbolighaveren. Rentesikres andelsboliglånet i fx 5 år for 0,5 procentpoint i tillæg ændres forskellen til ca. 150 kr. pr. måned ved 43%, mens forskellen ved 60% bliver ca. 75 kr. pr. måned.

prospekter

Opdateret prospekt og projektsalgsmateriale

Prospektet er en generel præsentation af projektet – relevant for alle, uanset om man vil bo i almen lejebolig, andelsbolig eller ejerbolig.

Det tilhørende projektsalgsmateriale for hhv. andels- og ejerboligernes rummer plantegning og relevante oplysninger for hver enkelt bolig.

Prospektet og projektsalgsmaterialet er opdateret d. 6/7 2016.

Prospekt | Projektsalgsmateriale for andelsboliger | Projektsalgsmateriale for ejerboliger