Vision

Moderne og bæredygtigt rækkehus- og landbrugsfællesskab

Bæredygtigt bofælleskab

moderne selvforsynende meningsfyldt bofælleskab

Idéen bag Karise Permatopia: At skabe et selvforsynende, meningsfuldt og moderne bofællesskab, der både sikrer lave leveomkostninger og miljømæssig bæredygtighed baseret på ideen om et permakulturelt resursekredsløb. Dette økosamfund realiseres ved at skabe et gensidigt berigende samspil mellem boliger og landbrug ved hjælp af beboerinvolvering i driften og et forsyningsanlæg baseret på vedvarende energi og resursekredsløb.

Hvad er permakultur: Permakultur er ikke en specifik metode eller teknik, men et tankesæt. Permakultur kommer af vedvarende eller permanent og kultur – altså et vedvarende kultursystem.

Dette er en anerkendelse af, at vi som mennesker ikke kan overleve på planeten uden et kulturlandskab eller system. Men for at vi kan blive ved med at opretholde dette system – være bæredygtige – må det være en forudsætning, at dette kultursystem ikke påvirker omgivelserne, således at disse ikke til stadighed kan opretholde kultursystemet.

For eksempel transporteres fødevarer i vores nuværende kultursystem over store afstande ved hjælp af fossile brændstoffer. Disse udleder CO2, som påvirker omgivelserne i form af klimaforandringer, således at omgivelserne på et tidspunkt ikke længere kan opretholde fødevareproduktionen. Derfor er landbruget og boligerne placeret sammen i Permatopia. Hele designet af forsyningssystemet, samspillet mellem bofælleskab og landbrug samt ressourcekredsløbet skal ses i dette lys.

Det er vores håb, at Karise Permatopia derfor vil danne rammen om et stærkt og meningsfuldt fælleskab, da et levende fælleskab netop kræver noget at være fælles om.

Karise Permatopia er …

  • Et nyt, moderne økosamfund nær København. Karise Permatopia er et moderne, selvforsynende og børnevenligt landbrugs- og bofællesskab. Den naturskønne 29 hektar store grund med skov, mark, eng og sø ligger i gåafstand fra Karise Station, hvorfra togturen til København H nu tager 65 minutter og vil tage 51 minutter, når det nye signalsystem kommer på plads.
  • Øko-boliger med ægte bæredygtig selvforsyning og mange fællesfaciliteter. Karise Permatopia består af 90 åndbare og økologiske rækkehuse i fem forskellige størrelser, hvoraf 44 er almene lejeboliger og de øvrige er ejer- og andelsboliger. Den eksisterende gård i Karise Permatopia indrettes med masser af fællesfaciliteter, gårdbutik og café, økologisk og fossilfrit landbrug samt et bæredygtigt forsyningsanlæg baseret på vedvarende energi og resursekredsløb, inspireret af permakultur hvor landbrug, forsyning og boliger knyttes sammen i et lukket system der ikke påvirker deres opgivelser negativt.
  • Et bofællesskab der bygger på en fælles drøm.  Om en bæredygtig fremtid på kortere sigt såvel som på længere sigt. Det er her, at permakulturen kommer ind i visionen. Der bor ca.140 voksne og 60 børn i Karise Permatopia. Som et bæredygtigt, moderne bofællesskab bidrager beboerne ugentligt med nogle timers arbejde til driften af gården, landbruget, forsyningsanlægget og administrationen. Beboernes indsats skaber et meningsfuldt fællesskab såvel som besparelser på fællesfaciliteter, fødevarer, forsyning og transport.

Boliger

Boligbebyggelsen består af 8 boliggrupper med 10-12 økologiske rækkehuse i hver. Hver anden boliggruppe er almene lejeboliger. To boliggrupper består af ejerboliger og to boliggrupper er andelsboliger.

Rækkehusene er moderne, åndbare og økologiske lavenergihuse (energiklasse 2020) i 2 etager og alle med egen for- og baghave. Boligerne er placeret naturskønt op til skoven, frugtplantager og græsareal. Der er 5 boligtyper – med bruttoetageareal på ca. 75-129 m². Den mindste boligtype G består af en grundbolig med entré, badeværelse og køkken-alrum i stueplan samt et indskudt etagerum. De øvrige boligtyper har foruden grundboligen hhv. 1, 2, 3 og 4 værelser – og kaldes derfor G+1, G+2, G+3 og G+4. Boligtype G fås ikke som ejerbolig og G+4 ikke som almen lejebolig.

Boligudgifter: Huslejen i de almene lejeboliger bliver ca. 5.160-7.601 kr. pr. md. Ejerboligerne koster 1.642.892-2.437.580 kr. med ca. 2.002-2.824 i ejerudgift inkl. ejendomsværdiskat pr. md. Andelsboligernes andelsbevis koster – med 43% realkreditlån til andelsboligforeningen – 877.644-1.425.866 kr. med ca. 4.252-6.750 kr. i boligafgift pr. md.

Drift. Alle husstande – uanset ejerform – skal bidrage til driften af boligerne, hvilket minimerer udgifterne til administration og vedligeholdelse.

Økologisk landbrug

Landbruget i Karise Permatopia drives af en professionel økologisk permakultur-kyndig landmand, i samarbejde med de andre beboere. Landbruget gør i vid udstrækning beboerne selvforsynende med grøntsager, frugt, æg – og måske senere  – kød.
Landbrug skal selvfølgelig være økologisk – og det er planen at det udelukkende skal baseres på vedvarende energi.

Fossilfri el og varme

Forsyningsanlægget sikrer resursekredsløbet Karise Permatopia. Det leverer varme og regnvandsvand til boligerne, endvidere el, varme og regnvandsvand til andelsselskabet, samt tager hånd om det organiske affald og spildevandet.

Karise Permatopia permakulturelt økosafund med skov og landbrug

Lokalplanområdet. Karise Permatopia breder sig på i alt 29 hektar. Heraf er 4,7 hektar boligbebyggelse i byzonen, og de resterende 24,3 hektar er landzone. Landzonen udgøres af 12 hektar skov, 10,8 hektar landbrug og forsyning samt 1,5 hektar til gården mv.

Naboskab og fællesfaciliteter

Storkøkken, legerum, kontorfællesskab og meget mere. Gårdens gamle stuehus totalrenoveres efter indflytning. Lige nu er vi i gang med at opføre et nyt fælleshus i den gamle lo. Der påtænkes spise-/festsal, storkøkken, kursuslokaler, kontorfællesskab, mødelokaler, gæsteværelser, legerum m.m.

Plads til at være handy. I gårdens driftslænger etableres diverse værksteder, fælles vaskeri, fryserum og opbevaringsplads til beboerne, samt gårdbutik og café.

Dele-elbiler. Der etableres en delebilordning med leasede elbiler, som oplades med el fra forsyningsanlægget.

Beboerne løfter i flok

Andelsselskab. Gården, landbruget, forsyningsanlægget og delebilordningen organiseres som et andelsselskab. Alle husstande, som bor i ejer- eller andelsbolig, skal være andelshaver. På grund af lovgivningen er det frivilligt for husstandene, som bor i de almene lejeboliger.

Beboerdeltagelse giver besparelser. Andelsselskabets andelshavere forventes på sigt at spare ift. markedspris på andelsselskabets produkter og ydelser – forudsat at andelshaverne bidrager til driften med mindst et par timer pr. uge.

Vil du bo i Karise Permatopia?

40% af boligerne er øremærket til børnefamilier, 30% til midaldrende, 20 % til unge uden børn og 10% til ældre. I alt bor der ca. 140 voksne og 60 børn i Karise Permatopia – nogenlunde ligeligt fordelt på køn.